Føyka Fysioterapi

- Vi hjelper deg på veien til bedre helse -

Velkommen til Føyka Fysioterapi DA

Hvem er vi?

Føyka fysioterapi er et godt etablert fysikalsk institutt i Asker sentrum med 3 erfarne fysioterapeuter.

Vi har universell utforming, parkering rett utenfor og kort vei til tog og buss.

Alle terapeutene har kommunal driftsavtale.

Vi er en del av Asker kommunes helsetjeneste. Vi har behandlingsrom av god størrelse og en treningssal.

Vi har et bredt behandlingstilbud. Vi tilstreber oss å levere tjenester til våre pasienter som er faglig forankret i det som til enhver tid ansees å være den beste behandlingen basert på forskning og evidensbasert kunnskap.

Behandlerne

Praktisk informasjon om det å gå i behandling

Henvisning

Du trenger ikke henvisning fra lege for å gå til fysioterapeut. Noen ganger er det allikevel bra med henvisning fra lege dersom det er sammensatte problemstillinger og viktig informasjon vi som behandlere har bruk for å kunne gi et best mulig tilbud.

Pris

Vi er alle 3 avtalefysioterapeuter. Det vil si at pasientene betaler en egenandel og resten dekkes av Helfo. Egenandelene inngår i frikort 1. Egenandelstaket er i 2023 på kroner 3040,- Du kan betale med kort, Vipps eller kontanter.

Vi tar også imot pasienter med helseforsikring.

Avbestilling

Bestilt time som ikke benyttes, enten ved at pasienten ikke møter til avtalt tid eller avbestiller mindre enn 24 t før behandlingen finner sted, må betales i sin helhet av pasienten, både egenandel og trygdens andel. Du må betale ved uteblitt time selv om du har fått frikort eller fri behandling.

Kontakt oss

Kontakt oss på epost

kontakt@foykafysio.no

eller

Ring oss på telefon

66 78 04 11

Vår adresse er Erteløkka 15/17, 1384 ASKER.

NB! Inngang fra parkeringshuset på Erteløkka