Allmenn fysioterapi

- på Føyka Fysioterapi

Vi kan tilby
Allmenn Fysioterapi på Føyka

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse og formålet er å fremme god helse. En allmenn fysioterapeut har kunnskap og forståelse for hvordan man oppnår dette. En fysioterapeut jobber med skader og sykdommer som gir smerter/ubehag eller skader i muskel og skjelettsystemet. Vi jobber med behandling og forebygging. Behandlingen/tilnærmingen baserer seg på en undersøkelse og anamnese som ender i en vurdering av pasientens problem. Dette er selvfølgelig i dialog med pasienten og hva pasienten selv ønsker hjelp til.

Målet med all behandling er at pasienten skal forbedre, gjenvinne eller opprettholde funksjonsevnen. Vi utnytter pasientens egne ressurser og målet er at pasienten skal få kunnskap og forståelse for hvordan pasienten selv kan bidra aktivt og ta ansvar for egen helse.

En allmenn fysioterapeut har inngående kunnskap om menneskets fysiologi, anatomi og bevegelsesutvikling.

Noe av det vi hjelper med

Les mer om fysioterapi her