Kvinnehelse

- på Føyka Fysioterapi

Vi kan tilby
fysioterapeuter med kompetanse innen kvinnehelse på Føyka

Kvinnehelse er en samlebetegnelse på sykdommer og helseproblemer som er spesifikke for kvinner. Det er et solid evidensgrunnlag for at fysioterapeuter innehar en fagkompetanse som kan hjelpe kvinner som rammes av ulike lidelser knyttet til dem. Føyka Fysioterapi tilbyr helsefremmende, forebyggende og dokumenterte fysioterapitiltak. Fysioterapeuten vil utføre en grundig undersøkelse der hele mennesket, og ikke bare symptomene, vil gi grunnlag for valg av behandling.

Instituttet kan hjelpe deg med

Ved behov kan terapeuten rekvirere hjelpemidler fra firmaet Quintet. De har rammeavtale med Norske Helseforetak, og NAV som gjør at flere av produktene deres kan rekviveres kostnadsfritt. De har spesialisert seg på hjelpemidler innen inkontinens, smertelindring og seksuell helse.